תיאור פרסומת בדיקה

מדיניות פרטיות

חברת יום יום באילת בע"מ ח.פ  513942540 (להלן: "המפעילה") היא הבעלים של אתר buynsell.co.il ואתר yomyom.net. yomyomtlv.net מדיניות זו מתייחסת לכל אתרי המפעילה.

כל האתרים הללו ביחד ולחוד יכונו לעיל "האתר".

מטרת מסמך זה להסדיר את נושא הפרטיות באתר ועם זאת היה ומתעוררת אצל הגולש/מפרסם/משתמש שאלה או תהיה או הערה מכל סוג הוא מוזמן להפנותה אל המפעילה בכתובתה רח' דקר 12/34 אילת, מ. 8824112, טל: 051-500-11-95 contact@yomyom.net

מדיניות הפרטיות המתפרסמת לעיל חלה על כל האתרים השייכים למפעילה ועל כל השירותים המוצעים בהם:

1. איסוף נתונים והשימוש בהם

השימוש שהנך עושה באתר כמו גם שימושו של הציבור הרחב באתר, עשוי כלול איסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות שביצעת באתר למשל: פרסום בלוחות האתר, גלישה למדורים או לעמודים ספציפיים, תשובות שהעלית למשאלים בנוגע להעדפותיך וכד'.

מידע זה הכול גם את המידע האישי אודותיך (להלן: "המידע") יישמר במאגר הנתונים של המפעילה שתעשה בו שימוש בכפוף לכל דין ובהתאם לאמור בתקנון השימוש ובמסמך מדיניות הפרטיות שלעיל.

השימוש במידע האמור יכול ויעשה באחת הדרכים הבאות:

התאמה אישית של מרכיבי ונושאי האתר על פי תתחומי העניין של המשתמש/גולש כמו גם צפיותיו,משלוח של עדכונים מהמערכת ועדכונים אודות המודעות שיפרסם.

הענקת אפשרות למכירה או לרכישה של מוצרים שונים.

התאמה אישית של פרסומות ושל מודעות באתר ו/או באתרים נלווים ו/או אחרים.

בכפוף לכך שתאשר זאת קבלת/משלוח דוא"ל ו/או SMS לטלפון ויצירת קשר בדרכים נוספות והכל בהתאם להוראות החוק והדין.

במסגרות אלה תוכל המפעילה לעניין אותך במבצעים מגוונים שעשויים לעניין אותך לדעתה, כן תוכל המפעילה לספק לך באופן זה מידע אודותיה ואודות שירותיה בתחומי פעילותה השונים לרבות המסחריים.

המפעילה מדגישה כי ניתן לבטל כל הרשאה כאמור באמצעות הודעה לעמוד "יצירת הקשר" עם המפעילה הממוקם בלשונית באתר. מיד עם קבלת הודעה כאמור תפעל המפעילה עד 48 שעות לאחר קבלת ההודעה להפסקת השירות האמור.

יש ויעשה שימוש כללי במידע אנונימי שייאסף למטרות מחקר סטטיסטי של המפעילה ו/או צדדי ג' מטעמה או עבורה, וכן בשל שיפור בשירותים המוענקים במסגרת האתר, ייעולו מבחינה תפעולית ומבנית, הרחבת תחומי עיסוקו או צמצומן, וכן מטרות נוספות בהתאם לצרכי ולרצון המפעילה כפי שיעלו מעת לעת והכל במטרה לשפר את האתר, את חווית השימוש בו ולרווחת משתמשיו.

2. איסוף המידע

השימוש באתר דורש מסירת מידע אישי הכולל למשל: שם, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת, כתובת אימייל ועוד. נתונים אלה יועברו למאגר המידע של המפעילה שם הם ישמרו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "החוק"). מסירת הנתונים על ידי המשתמש/מפרסם אינה מחוייבת על פי חוק, אך בהעדר מילוי הפרטים הרלבנטיים המסומנים כ"חובה", לא תוכלו להשתמש בשירותי האתר השונים. נתונים המוגדרים כנתוני "חובה" יסומנו אחרת משאר הנתונים ויובלטו משאר השדות. לכל שירות יכול ויהיו דרישות פרטים שונות המתאימות לו ולפיכך יש ותידרשו להוספת פרטים שונים בהתאם לטיב וסוג השירות שתצרכו באתר. 

3. העברת מידע לצדדי ג'

פעילותה של המפעילה כוללת בחובה העברת מידע, מעת לעת, של לקוחותיה, לצדדים שלישיים. המפעילה מתחייבת עם זאת, כי בכל מקום בו נתונים אישיים כאמור מועברים לצד שלישי, היא תבקש ותקבל את אישורו המוקדם של המשתמש/גולש באמצעות בקשה לאישור שתשלח אליו.

4. קוקיז cookies ואיסוף נתונים בפרסומות

באתר מופיעות פרסומות להן אחראיות סוכנויות פרסום שונות ולא רק המפעילה. המפעילה היא המעניקה את היתר הצגת הפרסומות באתר עבור אותן סוכנויות. ניהול פרסומות מסוג זה מתנהל באמצעות קוקיז (עוגיות) הנוצרות במחשב האישי של המשתמש באתר בהתאם להוראות שמעבירה חברת הניהול הרלבנטית. קבצי קוקיז משמשים לשם איסוף מידע מהמחשב האישי של המשתמש והמפרסמים עלולים לעשות שימוש במידע הזה במטרה לבצע התאמת פרסומות עתידית וספציפית לטעמיך. המפרסמים אף מצליבים את המידע שלך עם מידע על משתמשים אחרים ולומדים ממנו כיצד לשפר את הצגת מודעותיהם באתר ויתכן אף שלצרכים אחרים שאינם בידיעת המפעילה או באחריותה. כל משתמש שחפץ בכך יכול לחסום את הבראוזר שלו להופעת מודעות כאמור ואף לנהל את מדיניות קבלת הקוקיז במחשבו האישי וזאת באמצעות עדכון ההגדרות הרלבנטיות במערכת ההפעלה של המחשב האישי.

יודגש לעיל, כי ניהול הקוקיז על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ולא קשור בשום דרך שהיא למפעילה. המפעילה תעשה שימוש בסוכנות פרסום כצד שלישי להגשת מודעות פרסום בעת השימוש באתר על ידי הגולשים/משתמשים. סוכנות זו יכול ותעשה שימוש במידע - שלא יכלול בחובו שם, כתובת, כתובת דוא"ל ומס' טלפון - בנוגע לביקורך באתר זאת על מנת לנפק פרסומות של שירותים וסחורות שיכול ויעניינוך. במהלך הגשת הפרסומות לאתר יתכן מצב בו יציב המפרסם או יזהה קובץ קוקו ייחודי בדפדפן של המשתמש/גולש.

באשר לתכנן ואופיין של הפרסומות שיופיעו באתר, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות הבלבדית להחליט אילו פרסומות יפורסמו באתרה ואילו לא והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכך הדבר אף באשר למיקומן של המודעות באתר. הדברים יפים לכל סוגי המודעות הקיימים לרבות ויזואליות, קוליות, קופצות וכד'. לא תחול כל הגבלה בעניין זה על המפעילה.

המפעילה מבהירה בזאת כי זכותה המלאה להציג מודעות בתוך מודעות המשתמשים בשרותי האתר. הדבר יכול להתבצע גם בתוך מודעות של לקוחות עסקיים או מודעות המתפרסמות בעבור תשלום. היה ויהא כאמור לעיל, לא יהיו זכאים בעלי המודעות לתשלום כלשהו בעבור כך ולא תהיה להם כל טענה קניינית או כל טענה כספית בעניין הצבתן של פרסומות אלה.

המפעילה מצהירה כי בהחלט יתכנו מקרים בהם יציגו מודעות אלה שירות המתחרה במודעת המשתמש ועדיין לא יהיה בכך על מנת להוות הפרת הסכם מצדה של המפעילה או לזכות את המשתמש בביטול עסקת הפרסום והשבה של כספים ששילם.

המפעילה מדגישה כי אין לה כל אחריות כספית או משפטית מכל סוג בעניינים הנוגעים להצבת פרסומות כמפורט לעיל, אף אם פרסום זה נוגד את טעמו האישי או עמדותיו של בעל המודעה בתוכה הופיע.

המפעילה יכולה לחבר בין תוכן המודעות המתפרסמות באתר על ידי המשתמשים לבין אופיין או מושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן והכל בהתאם לשיקול דעתה וללא חובת מתן הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

5. קוקיז בהן עושה המפעילה שימוש לצורך איסוף נתונים

בדומה לסוכנויות הפרסום, גם המפעילה יוצרת קבצי קוקיז ושותלת אותם במחשבו האישי של כל גולש/משתמש. גם קוקיז אלה משמשים לשם איסוף מידע אודות סוג האתרים אותם מעדיף הגולש, דרכי הגישה שלו לאתרים אלו, סוג האינפורמציה אחריה הוא תר באתרים אלו, תחומי העניין שלו ועוד. עם זאת, מדגישה המפעילה, כי המידע שהיא אוספת אודותיך באמצעות הקוקיז נותר במאגריה שלה ומשמשה לצרכיה הפנימיים והוא אינו מועבר שלא ברשותך לגורמים אחרים.

כל מטרת איסוף המידע הזה היא לשפר את חוויית השירות שהנך מקבל באתר.

השימוש לפיכך בקוקיז כפוף בזאת להתחייבויות ולמגבלות שקיבלה על עצמה המפעילה במסגרת התקנון.

המפעילה שבה ומדגישה כי כל משתמש יכול למחוק או למנוע לגמרי את היווצרותם של קוקיז במחשבו האישי וזאת בדרך של שינוי ההגדרות המתאימות במערכת ההפעלה של המחשב ו/או הבראוזר בו הוא משתמש, עם זאת במקרה כזה יהיה על המשתמש לשוב ולעדכן בעתיד את שם המשתמש שלו ואת סיסמתו בכל מקום בו נדרשים פרטים אלה, שכן בהעדר קוקיז הם ימחקו ולא ישמרו במאגרי המפעילה.

המפעילה מדגישה לפיכך, כי על מנת להעניק לך את חווית השירות המלאה שלה באופן בלתי פגום היא נדרשת להציב את הקוקיז הללו במחשבך האישי. בהעדרן של אלה לא יפעל אתר המפעילה כיאות.

6. הזכות לעיין במידע ואינפורמציה

החוק קובע כי לכל אדם זכות לעיין בפרטים המופיעים אודות עצמו במאגרה של המפעילה. לפיכך יכול כל אדם בעצמו או באמצעות בא כוחו המחזיק באישור בכתב או על ידי אפוטרופוס, לבקש לעיין במאגר המפעילה ולקבל את המידע המופיע בו אודות עצמו.

עם זאת, יידרש מהמבקש להציג מסמכים מזהים, ובין היתר יכול ויידרש הוכחת בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. היה ומצא משתמש כי פרטים המופיעים במאגר המפעילה אינם שלמים או אינם מדויקים או ברורים או מעודכנים, הוא רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או למחקו מהאתר.

7. אבטחת מידע

למרות שהיא מפעילה מאמצים מיוחדים ומשאבים רבים באבטחת המידע שברשותה אין המפעילה יכולה לערוב ב-100% כי מערכותיה לא ייפרצו על ידי האקרים וכי תוכנן לא יגנב באמצעות פעילות פלילית כלשהי עליה אין לה כל שליטה. לפיכך על כל משתמש לקחת בחשבון כי אפשרות כזו יכול ותתממש על אף שהמפעילה תעשה כל אשר לאל ידה על מנת למנוע מקרים כאמור.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

מעת לעת רשאית המפעילה לשנות את סעיפי מדיניות הפרטיות המתפרסמים לעיל. במידה ויערך שינוי במדיניות הפרטיות של האתר תשלח המפעילה לכל משתמש באתר מייל אלקטרוני המפרט את השינוי במדיניות וזאת עובר לשינוי.

תיאור פרסומת בדיקה

המוצר הזול ביותר:

כדי לכם לשמוע ..
יחידת דיור משופצת 
2 חדרים עם ריהוט ..

מחיר כולל: ₪1

המוצר היקר ביותר:

כדי לכם לשמוע ..
קוטג' ענק 9 חדרים ברחוב ערמון..

מחיר כולל: ₪3,500,000

מציאה של ממש

כדי לכם לשמוע ..
מועדון פתוח בשטח של 1,000 מטר וכן 300 מטר בנו..

מחיר כולל: ₪20,000

המוצר המדליק של החודש

כדי לכם לשמוע ..
בלב אזור בתי המלון במיקום הכי מרכזי ונחשב באי..

מחיר כולל: ₪250

בעל חיים מחפש בית..

כדי לכם לשמוע ..
..

מחיר כולל: N/A